Ypthima watsoni peninsulae   Aoki & Uémura,1984


ON : Ypthima watsoni peninsulae  Aoki & Uémura,1984
OD : Tokurana (6/7):87-88, figs.16i-j,17(‰genitalia),42‰(Holotype),43Š(Paratype) :
Col.Pl.5, figs.4,8 Holotype ‰(Up & Un).
TL : P.Thailand. (RIEB)
Distribution : P.Thailand.


Type Materials Information

Holotype ‰, Nam Tok Than Tho, Yala, P.Thailand. 1978.Nov.26. (RIEB. examined.)
Paratypes : 1Š, Nam Tok Than Tho, Yala, P.Thailand. 1978.Nov.26. ; 2‰, Krabi, P.Thailand. 1978.Nov.22.


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Ypthima watsoni peninsulae ; Pinratana,1988 : 35, pl.35, fig.98b,‰(Un). (Yala)
Ypthima watsoni peninsulae  Uémura,1998 : 3, figs.4(‰ genitalia),7(‰ genitalia). (Yala: Nam Tok Than To / Krabi)
Ypthima watsoni peninsulae ; Ek-Amnuay,[2007] : 304, pl.124, fig.S106b,‰,‰(Un),Š,Š(Un). (Yala / Krabi)


Specimens Examined

[ THAILAND ]
 Yala, Than To. 1992.03.16    1Š  Y.Inayoshi (YI)
 Yala, Than To. 1992.03.18  1‰    Y.Inayoshi (YI)

Notes
Literature

Aoki, T. & Uémura, Y.,1984 : Studies on the genus Ypthima (Lepidoptera: Satyridae) in Thailand.
Tokurana (6/7):71-103, 43 figs, 1 col.pl., 8 figs.

1998.12.08 - 2007.11.10.