Anthene licates dusuntua   Corbet,1940


ON : * Anthene licates dusuntua  Corbet,1940
OD : Entomologist 73:40.
TL : Selangor, Malay Pen. (BMNH)
Distribution : Laos, S.Vietnam, Malay Pen., Sumatra.


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Anthene licates dusuntua ; Ek-Amnuay,[2007] : 590, pl.267, fig.L160,Š(Un,Laos). (no loc.)

[ LAOS ]
Anthene licates  ssp. ; Osada, Uémura & Uehara,1999 : 216, pl.112, fig.Š(Un). (Pakxe)

[ VIETNAM ]
Anthene licates dusuntua ; Miyazaki, Saito & Saito,[2007] : 60, fig.L-70,‰. (Bin Thuan: Dong Tien)


Notes
2009.03.10.