Tongeia potanini glycon   Corbet,1940


ON : * Tongeia potanini glycon  Corbet,1940
OD : Entomologist 73:41.
TL : Langkawi.Distribution : P.Thailand, Langkawi, W.Malaysia.
Tongeia potanini glycon map


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Tongeia potanini glycon ; Pinratana,1981 : 42, 162, pl.36, figs.15‰,19‰(Un). (Satun / Yala)
Tongeia potanini glycon ; Ek-Amnuay,[2007] : 560, pl.253, fig.L76b,‰,‰(Un). (Yala: Than To)


Notes
1999.06.24 - 2009.01.30.