Euthalia hebe tsuchiyai   Yokochi,2005

hebe tsuchiyai male Up. hebe tsuchiyai male Un. hebe tsuchiyai female Up. hebe tsuchiyai female Un.
‰, 2002.06.24. Xam Neua, Laos. ( photo by K.Saito ) Š, 2004.09.10. Xam Neua, Laos. ( photo by K.Saito )

ON : Euthalia hebe tsuchiyai  Yokochi,2005
OD : Trans. lepid. Soc. Japan 56(1):12, figs.14-15,‰ Holotype (Up & Un),
16-17,Š Paratype (Up & Un).
TL : Xamneua, N.Laos.
Distribution : N.Laos, N.Vietnam.
hebe tsuchiyai map


Type Materials Information

Holotype ‰, Xamneua, N.Laos. 2000.Jun.22. (in coll. J.Uehara)
Paratypes :
Xamneua, N.Laos : 1‰, 2000.Jun.-Aug. (in coll. T.Yokochi) ; 1Š, 2001.Jun.26 (in coll. T.Yokochi) ;
 1Š, 2001.Jul.29 (in coll. T.Yokochi) ; 1‰, 2002.Jun.7 (in coll. T.Yokochi) ; 1‰, 2004.Jun.11 (in coll. T.Yokochi) ;
 1‰, 2004.Jun.14 (in coll. T.Yokochi) ; 1Š, 1997.Jun.21 (in coll. J.Uehara) ; 2‰, 1999.Jun.23 (in coll. J.Uehara) ;
 1Š, 1999.Jun.28 (in coll. J.Uehara) ; 1Š, 1999.Aug.24 (in coll. J.Uehara) ; 1Š, 2000.Jun.15 (in coll. J.Uehara) ;
 1‰, 2000.Jun.25 (in coll. J.Uehara) ; 1Š, 2000.Jun.26 (in coll. J.Uehara) ; 1‰ 1Š, 2001.Jun.1 (in coll. J.Uehara) ;
 1‰ 1Š, 2001.Jun.9 (in coll. J.Uehara); 1‰, 2002.Jun.3 (in coll. J.Uehara) ; 1Š, 2002.Jun.6 (in coll. J.Uehara) ;
 2‰ 2Š, 2002.Jun.9 (in coll. J.Uehara) ; 2‰, 2002.Jun.10 (in coll. J.Uehara) ; 1‰, 2002.Jun.11 (in coll. J.Uehara) ;
 1‰, 2002.Jun.14 (in coll. J.Uehara) ; 2‰, 2002.Jun.15 (in coll. J.Uehara) ; 1‰, 2002.Jul.2 (in coll. J.Uehara) ;
 1Š, 2002.Jun.10 (in coll. J.Uehara) ; 1Š, 2002.Jun.16 (in coll. J.Uehara) ; 1‰, 2003.Jun. (in coll. J.Uehara) ;
 1‰, 2004.Jun.3 (in coll. J.Uehara) ; 1‰, 2004.Jun.10 (in coll. J.Uehara) ; 1‰, 2004.Jun.18 (in coll. J.Uehara)
Sapa, Lao Cai, N.Vietnam : 1‰, 2002.Jul. (in coll. T.Yokochi)


Records taken from Literature

[ LAOS ]
Euthalia hebe ; Masui & Uehara,2004 : 29, 26, figs.11a‰,11bŠ. (Xam Neua)


Specimens Examined

[ LAOS ]
 Xam Neua.   2002.06.24  1‰   Local Catcher (KS)
 Xam Neua.   2004.09.10    1Š Local Catcher (KS)

Notes
Literature

T.Yokochi,2005 : Descriptions of a new species and six new subspecies of the genus Euthalia (subgenus Limbusa),
with designation of lectotype of Euthalia pratti occidentalis. (Lepidoptera, Nymphalidae)
Trans. lepid. Soc. Japan 56(1):6-18, 25 figs.

K.Saito & Y.Inayoshi, 2007.03.20 - 2007.12.20.