Mycalesis inayoshii   Aoki & Yamaguchi,1995


ON : Mycalesis inayoshii  Aoki & Yamaguchi,1995
OD : Trans. lepid. Soc. Japan 46(4):247, figs. 1-2, Holotype ‰(Up & UN),
  3-4, Paratype Š(Up & Un), 5(‰ genitalia), 6(Š genitalia).
TL : Doi Phu Kha, Nan, Thailand. (RIEB)
Distribution : N.Thailand, Laos.


Type Materials Information

Holotype and Paratypes are all from Doi Phu Kha, Nan, Thailand. All Types are examined.
Holotype ‰, 1993.04.05. (RIEB)
Paratypes ; 52‰ 4Š
1‰, 1991.03.14. Y.Inayoshi leg. (YI) ; 1‰, 1991.04.14. (YI) ; 2‰, 1992.03.22. P.Sukkit leg. (YI)
2‰, 1992.03.23. (1‰ YI, 1‰ PS) ; 3‰, 1992.03.24. (2‰ YI, 1‰ PS) ; 5‰, 1992.03.25. (3‰ YI, 2‰ PS)
2‰, 1992.03.26. P.Sukkit leg. (YI) ; 2‰, 1992.03.26. (1‰ YI, 1‰ PS) ; 2‰, 1992.03.28. (1‰ YI, 1‰ PS)
2‰, 1992.03.31. (YI) ; 1‰, 1992.04.02. (PS) ; 6‰, 1992.04.05. (1‰ TME, 2‰ PS, 3‰ MN)
1‰, 1992.04.06. (PS) ; 7‰, 1992.04.07. (2‰ YI, 5‰ PS) ; 3‰, 1992.04.08. (2‰ YI, 1‰ PS)
3‰ 1Š, 1992.04.13. (1Š YI, 3‰ PS) ; 1‰, 1992.04.15. (TME) ; 1‰, 1992.04.16. (PS) ; 1Š, 1992.04.19. (YI)
1Š, 1992.04.24. (YI) ; 1Š, 1992.09.23. (PS) ; 1‰, 1991.10.12. (YI) ; 1‰, 1993.04.01. (RIEB)
1‰, 1993.04.02. (RIEB) ; 1‰, 1993.04.05. (RIEB) ; 1‰, 1993.04.06. (RIEB) ; 3‰, 1993.04.07. (RIEB)


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Mycalesis inayoshii ; Ek-Amnuay,[2007] : 274, pl.109, fig.S66,‰,‰(Un) ; pl.110, fig.[S66,Š[‰],Š[‰](Un),Mycalesis suaveolens.]
  (Nan: Doi Phu Kha)
Mycalesis inayoshii ; Ek-Amnuay et al.,2007 : 4, fig.S66,‰,Š(Paratype). (Nan: Doi Phu Kha)

[ LAOS ]
Mycalesis inayoshii ; Osada, Uémura & Uehara,1999 : 211, pl.95, figs.‰,Š. (Xam Neua)
Mycalesis inayoshii ; Uémura,2004 : 4, fig.26,map. (Xam Neua)
Mycalesis inayoshii ; Uémura,2006 : 6, fig.34,map. (Phun Pan)


Specimens Examined

[ THAILAND ]
 Nan, Doi Phu Kha. 1991.03.14  1‰    Y.Inayoshi   (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.03.22  2‰    P.Sukkit    (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.03.23  1‰    Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.03.24  2‰    Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.03.25  3‰    Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.03.26  2‰    P.Sukkit    (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.03.28  1‰    Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.03.31  2‰    Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.04.07  2‰    Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.04.08  2‰    Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.04.13    1Š  Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1991.04.14. 1‰    Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.04.19    1Š  Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1992.04.24    1Š  Local Catcher (YI) Paratype
 Nan, Doi Phu Kha. 1991.10.12  1‰    Local Catcher (YI) Paratype

Notes

Literature

Aoki, T. & Yamaguchi, S.,1995 :
A new species of the genus Mycalesis from the hill evergreen forest of northern Thailand. (Lepidoptera : Satyridae)
Trans. lepid. Soc. Japan 46(4):247-251, 6 figs.

1998.12.05 - 2007.11.10.