Neorina neosinica   Lee,1985


ON : Neorina neosinica  Lee,1985
OD : Entomotaxonomia 7(3):191-192, figs.5-6,Holotype Š(Up & Un).
TL : Tengchong, Yunnan, S.China. (IZAS)
Distribution : Laos, N.Vietnam, S.China.


Records taken from Literature

[ LAOS ]
Neorina sp. ; D'Abrera,1985 : 436, figs. N. ?sp. Vane-Wright M/S. (Laos)
Neorina neosinica ; Uémura,2003 : 2, fig.13 map.

[ VIETNAM ]
Neorina neosinica ; Monastyrskii & Devyatkin,2000 : 478-479. (Ngoc Linh)
Neorina neosinica ; Monastyrskii,2005 : 38-39, pl.6, figs.2a‰,2b‰(Un). (Central: Ngoc Linh)


Notes
Literature

Lee C.,1985 : Some new species of Rhopalocera from China, VI.
Entomotaxonomia 7(3):191-197.

2006.01.22 - 2010.07.15.