Lethe lanaris exista   Yoshino,2008


ON : Lethe lanaris exista  Yoshino,2008
OD : Futao 54:9, pl.2, figs.7‰,8‰(Un).
TL : Sapa, N.Vietnam.
Distribution : N.Vietnam.


Type Material Information

Holotype ‰, Sapa, alt.2,000m, N.Vietnam. 2006.Aug. (Museum of Nature and Human Activities, Hyogo, Japan)


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Lethe lanaris f.lanaris ; Dubois & Vitalis de Salvaza,1924 : 28-29. (Tonkin: Ha-Giang)
Lethe lanaris ; Metaye,1957 : 103. (North)
Lethe lanaris ; Monastyrskii,2005 : 67-68. not fig. (List up only.)


Notes
Literature

Yoshino, K,2008 : New Species and new subspecies of Lethe from Myanmar, China and Vietnam.
Futao 54:9-14, 22 figs.

2006.01.20 - 2010.06.30.