Lethe ocellata mon   Yoshino,2008


ON : Lethe ocellata mon  Yoshino,2008
OD : Futao 54:10-11, pl.2, figs.11‰,12‰(Un).
TL : Sapa, N.Vietnam.
Distribution : N.Vietnam.


Type Material Information

Holotype ‰, Sapa, alt.2,000m, N.Vietnam. 2007.May. (Museum of Nature and Human Activities, Hyogo, Japan)
Paratypes 6‰, same data as holotype. (in coll. Yoshino)


Notes
Literature

Yoshino, K,2008 : New Species and new subspecies of Lethe from Myanmar, China and Vietnam.
Futao 54:9-14, 22 figs.

2008.12.14.