Elymnias hypermnestra robinsona   Monastyrskii & Devyatkin,2003


ON : Elymnias hypermnestra robinsona  Monastyrskii & Devyatkin,2003
OD : Atalanta 34(1/2):81-82, pl.5, figs.5(‰),7(Š),8(Š,Un)
TL : Con Dao Island, S.Vietnam. (BMNH)
Distribution : S.Vietnam. (Con Dao Island)


Type Materials Information

Holotype ‰, 1967.IX.15, Con Dao (Con Son Is.), S.Vietnam. A.Bedford Russell leg. (BMNH)
Paratypes 10‰ 12Š, 1967.VII, XI, XII, Con Dao Island (=Con Son), S.Vietnam. (BMNH)


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Elymnias hypermnestra robinsona ; Monastyrskii,2005 : 30-31, pl.4, figs.1g‰,1h‰(Un),1iŠ. (Con Dao Island)


Notes
Literature

Monastyrskii, A.L. & Devyatkin, A.L.,2003 : New taxa and new records of butterflies from Vietnam, 2 (Lepidoptera, Rhopalocera)
Atalanta (Augst 2003)34(1/2):75-109, 5 col.pls.

2005.12.13 - 2010.06.15.