Chrysozephyrus kabrua philipi   Eliot,1987


ON : Chrysozephyrus nigroapicalis philipi  Eliot,1987
OD : Tyo to Ga 38(1):24-25, figs.10‰,11‰(Un),12(‰,genitalia).
TL : Doi Pha Hom Pok, N.Thailand. (BMNH)
Distribution : N.Thailand.


Type Material Information

Holotype ‰, 1986.Apr.25. Doi Pha Hom Pok, Dong Pu Mueng, Phang (Fang) Dist., Thailand. S.Panpichit. (BMNH)


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Chrysozephyrus kabrua philipi ; Ek-Amnuay,[2007] : 599, pl.271, fig.L185,‰,‰(Un),‰(Un). (Chiang Mai: Doi Pha Hom Pok ; Doi Inthanon)
Chrysozephyrus kabrua philipi ; Koiwaya,2007 : 221-222, pl.97, fig.138-10a‰, 11a‰, 12aŠ ;
  pl.98, fig.138-10b‰(Un), 11b‰(Un), 12bŠ(Un). (Chiang Mai: Fang)


Specimens Examined

[ THAILAND ]
 Chiang Mai, Doi Pha Hom Pok.   1992.03.--  3‰    Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1992.03.20  1‰    Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1991.03.22  1‰    Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1992.03.23  1‰    Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1992.03.26  1‰    Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1992.03.28  1‰    Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1992.03.29    1Š  Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1992.04.08  1‰    Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1992.04.11  1‰    Local Catcher (YI)
 Nan, Doi Phu Kha.        1992.04.13  1‰    Local Catcher (YI)

Notes
Literature

Eliot, J.N.,1987 : On Some Butterflies from Nepal, Bhutan and Thailand.
Tyo to Ga. 38(1):21-29.

1999.07.11 - 2010.04.30.