Euaspa koizumii   Koiwaya,2002

Euaspa koizumii ♂ Up. Euaspa koizumii ♂ Un.
‰, 2006.05.27. Poo Phan, Xam Neua, Laos.
( photo by K.Saito )

ON : * Euaspa koizumii  Koiwaya,2002
OD : Gekkan-Mushi (373):5-14, figs.18-21,49,59.
TL : Phoo Pan, Xam Neua, Laos.Distribution : Laos.
Euaspa koizumii map

Records taken from Literature

[ LAOS ]
Euaspa koizumii ; Koiwaya,2007 : 124-125, pl.43, fig.58-1a‰(Holotype),2a‰(Paratype),3aŠ(Paratype),4aŠ(Paratype) ; pl.44, fig.58-1b‰(Holotype,Un),2b‰(Paratype,Un),3bŠ(Paratype,Un),4bŠ(Paratype,Un). (Xam Neua: Mt.Phoo Pan)


Specimens Examined

[ LAOS ]
 Xam Neua, Poo Phan.   2006.05.27   1‰  Local Catcher (KS)

Notes
2010.04.30.