Euaspa wuyishana chohtarohi   Funahashi,2003

Euaspa wuyishana chohtarohi ♂ Up. Euaspa wuyishana chohtarohi ♂ Un. Euaspa wuyishana chohtarohi ♀ Up. Euaspa wuyishana chohtarohi ♀ Un.
‰, 2002.05.21-25 (bred), Mt.Pia Oac, Vietnam.
( photo by K.Saito )
Š, 2002.05.21-25 (bred), Mt.Pia Oac, Vietnam.
( photo by K.Saito )

ON : Euaspa forsteri chohtarohi  Funahasi,2003
OD : Wallace 8:14-15, pl.4, fig.22,Š(Holotype),Š(Holotype,Un).
TL : Tam Dao, N.Vietnam.Distribution : Vietnam.
Euaspa wuyishana chohtarohi map

Type Materials Information

Holotype Š, 1998.Jun. Tam Dao, N.Vietnam. (in coll. Funahashi)
Paratype 1Š, Tam Dao, N.Vietnam. (in coll. Funahashi)


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Euaspa wuyishana chohtarohi ; Koiwaya,2007 : 120, pl.43, fig.53-5a‰,6a‰,7a‰,8a‰,9aŠ,10aŠ,11aŠ,12aŠ ; pl.44, fig.53-5b‰(Un),6b‰(Un),7b‰(Un),8b‰(Un),9bŠ(Un),10bŠ(Un),11bŠ(Un),12bŠ(Un). (North: Mt.Pia Oac / Central: Bach Ma)


Specimens Examined

[ VIETNAM ]
 Mt.Pia Oac (1340-1450m).    2002.05.21-25 (bred)    1‰ 1Š (KS)

Notes
Literature

Funahashi, A.,2003 : Butterflies of Vietnam part.2
Descriptions of 19 New subspecies of Butterflies from Vietnam.
Wallace 8:3-15, 4 pls.

2010.04.30.