Deudorix elioti   Corbet,1940


ON : * Deudorix elioti  Corbet,1940
OD : Entomologist. 73:42.
TL : Singapore.
Distribution : P.Thailand, Malay Pen., Tioman, Singapore.


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Deudorix elioti ; Pinratana,1981 : 143, pl.33, fig.11‰. (Phuket)
Deudorix elioti ; Ek-Amnuay,[2007] : 702, pl.321, fig.392,‰,Š(Un). (Yala)


Notes
1999.07.21 - 2010.03.30.