Hypolycaena kina celastroides   (Corbet,1938)


ON : * Chliaria celastroides  Corbet,1938
OD : J. Fed. Malay St. Mus. 18(2):254.
TL : Malay Pen.
Distribution : P.Thailand (Yala), Malay Pen.


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Chliaria kina celastroides ; Ek-Amnuay,[2007] : 702, pl.321, fig.389b,‰,‰(Un),Š. (Yala)


Notes
2010.03.15.