Hypolycaena merguia skapane   H.H.Druce,1895

skapane ♂ Up. skapane ♂ Un.
‰, 1992.03.16. Than To, Yala, Thailand.

ON : Hypolycaena skapane  H.H.Druce,1895
OD : Proc. zool. Soc. Lond. 1895(3):604, pl.33. figs.16‰,17Š.
TL : Kina Balu, Borneo.


Distribution : P.Thailand, Malay Pen., Borneo.
skapane map

Synonym

Chliaria merguia sobanas  Fruhstorfer,1914 : Deut. ent. Zeit. [Iris] 27(4):177.  TL. Sintang.


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Hypolycaena merguia skapane ; Pinratana,1981 : 140, pl.24, fig.15Š. (Yala)
Hypolycaena merguia skapane ; Ek-Amnuay,[2007] : 700, pl.320, fig.386b,‰,‰(Un) ; [ fig.386a,‰[Š],‰[Š](Un) as merguia merguia ]. (Yala)


Specimens Examined

[ THAILAND ]
 Yala, Than To.   1992.03.16   1‰  Y.Inayoshi (YI)

Notes
Literature

Druce, H.H.,1895 : A Monograph of the Bornean Lycaenidae.
Proc. zool. Soc. Lond. 1895(3):556-627, pls.31-34.

Fruhstorfer, H.,1914 : Neue Lycaeniden.
Deut. ent. Zeit. [Iris] 27(4):172-178.

1999.07.21 - 2010.06.15.