Cigaritis leechi leechi   (Swinhoe,1912)

leechi ♂ Up. leechi ♂ Un. leechi ♀ Up. leechi ♀ Un.
‰, 2005.07.--. Dong Van, Hagiang, Vietnam.
( photo by K.Saito )
Š, 2004.07.--. Fangshipan, Sapa, Vietnam.
( photo by K.Saito )
leechi ♀ Up. leechi ♀ Un.
Š, 2008.07.--. Dong Van, Hagiang, Vietnam.
( photo by K.Saito )

ON : Aphnaeus leechi  Swinhoe,1912
OD : in Moore, Lep. Ind. 9:184.
TL : Moupin, Ichang, W.China.Distribution : N.Vietnam, China.
leechi map

Specimens Examined

[ VIETNAM ]
 Hagiang, Dong Van.  2005.07.--  1‰   Local Catcher (KS)
 Hagiang, Dong Van.  2008.07.--    1Š Local Catcher (KS)
 Sapa, Fangshipan.   2004.07.--    1Š Local Catcher (KS)

Notes
Literature

Swinhoe, C.,1911-1912: in Moore, Lepidoptera Indica. vol.IX. Rhopalocera, Family Lycaenidae.
9:1-144,1911 ; 145-278,1912. L.Reeve & Co., London.

K.Saito & Y.Inayoshi, 2009.11.10 - 2011.03.15.