Cigaritis syama terana   (Fruhstorfer,[1912])

syama terana ♂ Up. syama terana ♂ Un. syama terana ♀ Up. syama terana ♀ Un.
‰, 1993.11.27. Muang Chone, Ranong, Thailand. Š, 1993.11.27. Muang Chone, Ranong, Thailand.
syama terana ♂ Up. syama terana ♂ Un. syama terana ♀ Up. syama terana ♀ Un.
‰, 1993.11.27. Muang Chone, Ranong, Thailand. Š, 1993.11.26. Muang Chone, Ranong, Thailand.

ON : Aphnaeus syama terana  Fruhstorfer,[1912]
OD : Berl. ent. Z. 56(3/4):217.
TL : Perak ; N.Sumatra.Distribution : P.Thailand, Malay Pen., Singapore, Sumatra.
syama terana map

Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Spindasis syama terana ; Pinratana,1981 : 112, pl.20, fig.6(Un) ; pl.32, figs.2‰,3Š,4‰(Un). (Narathiwat / Yala)
Spindasis syama terana ; Seki,1986 : 18. (Ranong)
Spindasis syama terana ; Ek-Amnuay,[2007] : 596, pl.269, fig.L175b,‰,‰(Un),Š,Š(Un). (Yala)


Specimens Examined

[ THAILAND ]
 Ranong, Muang Chone.   1993.11.26        1Š  S.Ruangrit (YI)
 Ranong, Muang Chone.   1993.11.27    2‰ 1Š  S.Ruangrit (YI)

Notes
Literature

Fruhstorfer, H.,[1912] :
Uebersicht der Lycaeniden des Indo-Australischen Gebiets. Begrundet auf die Ausbeute und die Sammlung des Autors.
Berl. ent. Z. 56(3/4):197-272, 4 figs.

1999.07.18 - 2009.11.10.