Novosatsuma oppocoenosa   Johnson,1992


ON : Novosatsuma oppocoenosa  Johnson,1992
OD : Neue Ent. Nachr. 29:65,
  figs.42,43(‰,genitalia),82A(‰,holotype),B(Š,allotype).
TL : Ta-Ho, Tibet. (‰, BMNH)
Distribution : N.Thailand, Laos, Yunnan.


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Callophrys pratti ; Ek-Amnuay,[2007] : 586, pl.266, fig.L152,‰,‰(Un). (Chiang Mai: Doi Pha Hom Pok)
Callophrys sp. ; Ek-Amnuay et al.,2007 : 12.

[ LAOS ]
Novosatsuma oppocoenosa ; Nakamura et al.,2010 : 27-28, fig.21a‰,‰(Un),21bŠ,Š(Un). (Phou Samsoum)


Notes
Literature

Johnson, K.,1992 : The palaearctic "Elfin" butterflies (Lycaenidae, Theclinae).
Neue Ent. Nachr. 29:1-141.

1999.07.11 - 2011.03.15.