Heliophorus smaragdinus   Yago & Monasryrskii,2002


ON : Heliophorus smaragdinus  Yago & Monastyrskii,2002
OD : Tjidschr. Ent. 145:150-155,
      figs.1‰,2‰(Un),3Š,4Š(Un),6-13(‰genitalia),14-16(Šgenitalia).
TL : Ngoc Linh, C.Vietnam. (BMNH)
Distribution : C.Vietnam.


Type Materials Information

Holotype ‰ Ngoc Linh (1600-1700m alt.), Kon Tum, C.Vietnam. 1998.03.26 A.L.Monastyrskii leg. (BMNH)
Paratypes ; 5‰ 1Š. all paratypes were taken in same locality as Holotype.
1Š 1998.03.22 (BMNH) ; 1‰ 1998.03.22 (BLKU) ; 1‰ 1998.03.25 (MNHN)
1‰ 1998.03.27 (in coll. Takanami) ; 2‰ 1998.03.28 (VMNH)


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Heliophorus smaragdinus ; Yago et al.,2005 : 366, 369, fig.9 (‰,Š,‰Un.). (Ngoc Linh)


Notes
Literature

Yago, M., & Monastyrskii, A.L., 2002 : Comparative morphology and identification of the subgenus Kulua,
with description of a new species from Vietnam (Lepidoptera, Lycaenidae, Heliophorus).
Tijdschrift voor Entomologie, 145:145-171.

2006.02.06 - 2009.03.20.