Simiskina pheretia pheretia   (Hewitson,1874)

ON : Poritia pheretia  Hewitson,1874
OD : Trans. ent. Soc. Lond. 22(3):346.
TL : Singapore.Distribution :
P.Thailand, W.Malaysia, Singapore, Borneo.
Simiskina pheretia pheretia map

Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Simiskina phetetia pheretia ; Kimura,1998b : 41-42, 48, figs.3‰,4‰(Un). (Than To)
Simiskina phetetia pheretia ; Ek-Amnuay,[2007] : 530, pl.239, fig.L12,‰,‰(Un),Š.(Malaysia) (Than To)
Simiskina phetetia pheretia ; Ek-Amnuay,2012 : 542, pl.244, fig.L36,♂(Malaysia),♂(Malaysia,Un),♀(Malaysia,Un). (Than To)
Simiskina phetetia pheretia ; Kimura et al.,2014 : 31, fig.♂,♂(Un). (Than To WF.)


Notes
Literature

Hewitson, W.C.,1874 : Descriptions of new species of Lycaenidae from his own collection.
Trans. ent. Soc. Lond. 22(3):343-355.

2006.01.14 - 2016.07.31.