Euthalia confucius gibbsi   Monastyrskii & Devyatkin,2003

confucius gibbsi male Up. confucius gibbsi male Un. confucius gibbsi female Up. confucius gibbsi female Un.
‰, 2007.02.--. Hagiang, Vietnam. ( photo by K.Saito ) Š, 2007.02.25. Hagiang, Vietnam. ( photo by K.Saito )

ON : Euthalia confucius gibbsi  Monastyrskii & Devyatkin,2003
OD :
TL :
Distribution : N.Vietnam.


Specimens Examined

[ VIETNAM ]
 Hagiang. 2007.02.--  1‰    Local Catcher (KS)
 Hagiang. 2007.02.25    1Š  Local Catcher (KS)

Notes
K.Saito & Y.Inayoshi, 2008.01.30.