Euthalia pacifica masaokai   Yokochi,2005


ON : Euthalia pacifica masaokai  Yokochi,2005
OD : Trans. lepid. Soc. Japan 56(1):9,
  figs.5-6‰,Holotype(Up & Un),7-8Š,Paratype(Up & Un).
TL : Xamneua, N.Laos.
Distribution : Laos.


Type Materials Information

Holotype ‰, Xamneua, N.Laos. 18.Jun.2000. (in coll. Yokochi)
Paratypes : same locality as holotype.
1‰, 1.Jun.2000 ; 1‰, Jun.-Aug.2000 ; 1Š, 7.Jul.2000 : 1Š, 19.Jun.2001 (in coll. T.Yokochi)
1‰, 9.Jun.1999 ; 1‰, 3.Jun.2000 ; 1Š, 5.Jun.2000 ; 1‰, 17.Jun.2000 ; 1Š, 22.Jun.2000 ;
1Š, 26.Jun.2000 ; 1Š, 9.Jul.2000 ; 1‰, 6.Jun.2001 ; 3‰, 28.May.2002; 4‰, 29.May.2002 ;
1‰, 31.May.2002 ; 2‰, 2.Jun.2002 ; 2‰, 4.Jun.2002 ; 2‰, 5.Jun.2002 ; 1‰, 7.Jun.2002 ;
1‰, 8.Jun.2002 ; 1‰, 12.Jun.2002 ; 1‰1Š, 15.Jun.2002 ; 1‰, 6.Jun.2002 (in coll. J.Uehara)


Notes
Literature

Yokochi, T., 2005 :
Descriptions of a new species and six new subspecies of the genus Euthalia (subgenus Limbusa),
with designation of lectotype of Euthalia pratti occidentalis (Lepidoptera, Nymphalidae)
Trans. lepid. Soc. Japan 56(1):6-18, 25 figs.

2007.08.30.