Euthalia saitaphernes tamamitsui   Saito & Inayoshi,2009

Euthalia saitaphernes tamamitsui male Up. Euthalia saitaphernes tamamitsui male Un. Euthalia saitaphernes tamamitsui female Up. Euthalia saitaphernes tamamitsui female Un.
‰, 2006.12.28. Dambri, Lam Dong, Vietnam.
Holotype  ( photo by K.Saito )
Š, 2008.01.26. Ngoun Muc Pass. Ninh Thuan, Vietnam.
Paratype  ( photo by K.Saito )

ON : Euthalia saitaphernes tamamitsui  Saito & Inayoshi,2009
OD : Butterflies (Teinopalpus) 53:14, figs.10(Holotype,‰),11(Paratype,Š).
TL : Dambri, Lam Dong, C.Vietnam.
Distribution : C.Vietnam.
Euthalia saitaphernes tamamitsui map

Type Materials Information

Holotype ‰, 2006.12.28, Dambri, Bao Loc, Lam Dong, C.Vietnam. Y.Seki leg. (in coll. K.Saito)
Paratypes : same locality as holotype ;
1‰, 2003.09.15. S.Miyazaki leg. (in coll. K.Saito) ; 1‰, 2003.12.28. K.Saito leg. (in coll. K.Saito);
1‰, 2004.04.30. T.Saito leg. (in coll. T.Saito) ; 1‰, 2005.12.31. T.Saito leg. (in coll. T.Saito) ;
2‰, 2006.05.04. Y.Seki leg. (in coll. K.Saito) ; 1‰, 2006.12.28. T.Saito leg. (in coll. T.Saito) ;
1‰, 2008.09.09. T.Saito leg. (in coll. T.Saito) ; 1‰, 2008.12.28. K.Saito leg. (in coll. K.Saito) ;
1Š, 2008.04.26. Ngoun Muc Pass, Ninh Tuan. T.Saito leg. (in coll. T.Saito)


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Euthalia anosia anosia ; Miyazaki, Saito & Saito,2006b : 26, fig.N-87‰. (Lam Dong: Dambri)


Specimens Examined

[ VIETNAM ]
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2004.04.30  1‰   T.Saito  (TS) Paratype
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2006.05.04  2‰   Y.Seki   (KS) Paratypes
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2008.09.09  1‰   T.Saito  (TS) Paratype
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2003.09.15  1‰   S.Miyazaki (KS) Paratype
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2003.12.28  1‰   K.Saito  (KS) Paratype
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2006.12.28  1‰   T.Saito  (TS) Paratype
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2006.12.28  1‰   Y.Seki   (KS) Holotype
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2008.12.28  1‰   K.Saito  (KS) Paratype
 Lam Dong, Bao Loc, Dambri.  2005.12.31  1‰   T.Saito  (TS) Paratype
 Ninh Tuan, Ngoun Muc Pass.  2008.04.26    1Š T.Saito  (TS) Paratype

Notes
Literature

Saito, K. & Inayoshi, Y.,2009 : Notes on Euthalia anosia and its allies (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitinae).
Butterflies (Teinopalpus) 53:11-19, 21 figs.

K.Saito & Y.Inayoshi, 2010.04.15.