Euthalia adonia beata   Fruhstorfer,1905

Euthalia adonia beata female Up. Euthalia adonia beata female Un.
Š, 1992.03.18. Than To, Yala, Thailand.

ON : * Euthalia adonia beata  Fruhstorfer,1905
OD : Ent. Zeit. 19:63.
TL : Bangkok, Siam. (MNHN)
Distribution :
Thailand, Langkawi, Malay Pen., Tioman, Singapore.
Euthalia adonia beata map

Synonym

* Euthalia adonia pinwilli  Pendlebury & Coret,1938 : J. Fed. Malay St. Mus. 18(2):238.  TL. Perak, Malaysia. (BMNH)


Type Materials Information

beata : Holotype Š, Bangkok, Thailand. (MNHN)
pinwilli : Holotype Š, Perak, Malaysia. (BMNH)


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Euthalia adonia beata ; Fruhstorfer,1913 : 679. (Bangkok)
Euthalia adonia beata ; Godfrey,1916 : 131. (Bangkok) (by original description)
Euthalia adonia beata ; Godfrey,1930 : 294. (Bangkok)
Euthalia adonia beata ; Talbot,1936 ; 56. (North: Me Haht Forest)
Euthalia adonia beata ; Davidson & Macbeth,1938 : 76-77. (North: Me Haht forest)
Euthalia adonia beata ; Pinratana,1979 : 79, not fig. (Bangkok)
Euthalia adonia pinwilli ; Pinratana,1979 : 79, fig.N137,Š. (Nakhon Sri Thammarat)
Euthalia adonia beata ; Pinratana,1996 : 79, pl.54, fig.149,‰,Š. (Ranong / Nakhon Sri Thammarat)
Euthalia adonia beata ; Ek-Amnuay,[2007] : 446, pl.197, fig.N155,‰,‰(Un),Š ;
  pl.197, fig.N156,[center ‰, right ‰(Un), as Euthalia whiteheadi zinara ].  (Ranong)


Specimens Examined

[ THAILAND ]
 Yala, Than To.   1992.03.18   1Š   Y.Inayoshi (YI)

Notes
Literature

Yokochi, T.,1999 :
A revision of the lubentina group of genus Euthalia (Rhopalocera, Nymphalidae) in the Indo-Australian Region (1)
Butterflies 22:33-51, 72 figs.

2007.01.31 - 2007.06.30.