Cynitia whiteheadi whiteheadi   (Crowley,1900)


ON : * Kirontisa whiteheadi  Crowley,1900
OD : Proc. zool. Soc. Lond. 1900(3):506, pl.35.
TL : Hainan.

Distribution : N.Vietnam, Hainan.


Synonyms

* Euthalia niepelti  Strand,1916 : Lepidoptera Niepeltiana (2):9.  TL. Hainan.
* Euthalia telchinia fuscomarginata  Joicey & Talbot,1928 : Bull. Hill. Mus. 2:14.  TL. Hainan.


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Euthalia niepeiti (sic) ; Monastyrskii & Devyatkin,2000 : 477. (Ba Be)


Notes
2007.01.20 - 2010.04.30.