Cynitia shigehoi   Saito & Saito,2010


ON : Cynitia shigehoi  Saito & Saito,2010
OD : Futao 56:11-14,
  fig.22,28(Un),‰,Holotype, 23,29(Un),Š,Paratype.
TL : Loc Tan, Bao Loc, Lam Dong, C.Vietnam.




Distribution : C.Vietnam.

Cynitia shigehoi map


Type Materials Information

Holotype ‰, 2008.xi.8. Loc Tan, Bao Lam, Lam Dong, C.Vietnam. S.Miyazaki leg. (in coll. S.Miyazaki)
Paratypes ;
1Š, 2003.xii.31. Dambri, Bao Loc, Lam Dong. T.Saito ; 1Š, 2004.xi.14. Dambri, Bao Loc, Lam Dong. S.Miyazaki ;
1Š, 2004.xii.5. Dambri, Bao Loc, Lam Dong. S.Miyazaki ; 1Š, 2006.xii.30. Gung Re, Di Linh, Lam Dong. T.Saito ;
1Š, 2008.iii.3. Gung Re, Di Linh, Lam Dong. T.Saito ; 1Š, 2008.iii.18. Gung Re, Di Linh, Lam Dong. T.Saito ;
1Š, 2008.xi.11. Loc Tan, Bao Lam, Lam Dong. S.Miyazaki ; 1‰, 2009.iv.10. Nong Trai, near Dalat. T.Saito ;
1Š, 2009.iv.11. deo Phu My, 30km from Dam Rong, Dinh Van, Lam Dong. T.Saito


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Kirontisa whiteheadi  ssp. ; Miyazaki, Saito & Saito,2006b : 26, fig.N-85Š. (Lam Dong: Dambri)


Specimens Examined

[ VIETNAM ]
 Lam Dong, Dambri.    2003.12.31    1Š  K.Saito (KS)

Notes
Literature

Saito, K. & Saito, T.,2010 : A new species of Cynitia Snellen,1895 (Lepidoptera: Nymphalidae) from Vietnam II.
Futao 56:11-15, 37 figs.

K.Saito & Y.Inayoshi, 2010.04.30.