Scobura cephaloides kinka   Evans,1949

ON : Scobura cephaloides kinka  Evans,1949
OD : Cat. Hesp. Europ. Asia Austr. Brit. Mus. :294.
TL : ‰, N.Vietnam. (BMNH)
Distribution : Myanmar, Thailand, Laos, N.Vietnam, Hainan.

Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Scobura cephaloides kinka ; Pinratana,1985 : 69, pl.23, fig.141. (Chiang Mai / Phetchabun)

[ LAOS ]
Scobura cephaloides kinka ; Osada, Uémura & Uehara,1999 ; 224, pl.140, fig.‰v. (Thakhek)

[ VIETNAM ]
Scobura cephaloides kinka ; Evans,1949 : 294. (Tonkin)


Specimens Examined

[ THAILAND ]
 Umphang, Ya Mo Kwi. 1994.03.08  1‰  Local Catcher (YI)
 Umphang, Ya Mo Kwi. 1994.03.18  1‰  Y.Inayoshi  (YI)
 Umphang, Ya Mo Kwi. 1994.03.08  1‰  Y.Inayoshi  (YI)
 Umphang, Ya Mo Kwi. 1994.03.23  1‰  Y.Inayoshi  (YI)
 Umphang, Ya Mo Kwi. 1994.03.24  1‰  Local Catcher (YI)
 Umphang, Ya Mo Kwi. 1994.03.25  3‰  Local Catcher (YI)

Notes
This page was last updated on 11. Sep. 1999.