Melanocyma faunula kimurai   Saitoh,2003


ON : Melanocyma faunula kimurai  Saitoh,2003
OD : Futao 46:6-7, pl.1, figs.3-4,Holotype ‰ (Up & Un), 5-6, Paratype Š(Up & Un).
TL : Pliewn WF., Chanthabri, S.E.Thailand. (RIEB)

Distribution : S.E.Thailand, Cambodia.


Type Materials Information

Holotype ‰, Pliewn WF, Chanthabri, S.E.Thailand. 1974.Nov.30. Y.Kimura leg. (RIEB)
Paratypes :
Khao Soi Dao, Chanthabri : 1‰, 1974.Jul.1 ; 1‰,1946.Jan.31 ; 1‰ 1976.May.16 ; 1‰,1977.Feb.13 ; 1‰, 1984.Mar.24 ;
1‰, 1976.Apr.25 ; 2Š,1975.Nov.9 ; 1Š,1977.Feb.13 ; 1Š,1978.Feb.11. Y.Kimura leg.
Pliewn WF., Chanthabri : 1‰, 1978.Jun.11. Y.Kimura leg.
Kratchaing WF., Chanthabri : 1‰, 1978.Jun.11. Y.Kimura leg.
Pon Nahm Ron, Chanthabri, 1‰,1975.Mar.29 ; 2‰, 1977.May.2. S.Yamaguchi & T.Aoki leg.
Tamun, Chanthabri : 1‰, 1975.Mar.30. S.Yamaguchi & T.Aoki leg.


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Faunis faunula faunula ; Fruhstorfer,1911 : 406. (Chanthaburi)
Faunis faunula faunula ; Godfrey,1916 : 123-124. (Chanthaburi: Khao Sabap / Trad: Ko Chang)
Faunis faunula faunula ; Godfrey,1930 : 258. (Chanthaburi: Khao Sabap / Trad: Ko Chang)
Melanocyma faunula faunula ; Pinratana,1983 : 48, pl.27, fig.[5,Š]. (Chanthaburi)
Melanocyma faunula faunula ; Ek-Amnuay,[2007] : 310, pl.127. (Trat)

[ CAMBODIA ]
Faunis faunula faunula ; Fruhstorfer,1911 : 406. (Cambodia)
Faunis faunula ; Dubois & Vitalis de Salvaza,1919 : 225. (Cambodge)
Faunis faunula f.faunula ; Dubois & Vitalis de Salvaza,1924 : 32. (Cambodge)


Specimens Examined

[ THAILAND ]
 Chanthaburi, Khao Soi Dao.   1983.03.27    6‰ 2Š   Y.Inayoshi (YI)
 Chanthaburi, Khao Soi Dao.   1983.03.28    4‰       Y.Inayoshi (YI)

Notes
Literature

Saitoh, T.,2003 : A new subspecies of Melanocyma faunula (Westwood,1850) is described and illustrated from S.E.Thailand.
Futao 43:6-7, pl.1.

2007.10.10